Thiết kế hồ sơ năng lực

Profile (Hồ sơ năng lực) là tài liệu để giới thiệu về công ty, tổ chức hoặc cá nhân tới khách hàng.Với thiết kế, chất liệu, hình ảnh Thông qua Hồ sơ năng lực khách hàng có thể hiểu rõ về quy mô, năng lực hay mức độ chuyên nghiệp của công ty. Profile công ty cũng giới thiệu được những công việc các công trình, các dự án, những khách hàng đã có của công ty. Một profile chuyên nghiệp và ấn tượng sẽ giúp bạn có cơ hội có thêm nhiều khách hàng mới.

Hồ sơ năng lực thường gồm bao nhiêu trang: Một cuốn hồ sơ năng lực được thiết kế phải có số trang chia hết hết cho 4 và thấp nhất thì phải 16 trang nhiều thì bạn có thể làm 100 trang… thường để có cuốn hồ sơ năng lực đẹp bạn nên làm tầm 36-40 trang vì như thế bạn có thể đóng gáy vuông và nhìn cuốn hồ sơ năng lực sẽ đẹp hơn, nết bạn thiết kế 16 trang thì bạn không thể đóng gáy vuông đươc mà bạn phải đóng ghim do vậy nhìn cuốn hồ sơ năng lực sẽ không được đẹp mắt.

Nội dung cuốn hồ sơ năng lực:

Trang bìa: trang bìa cuốn hồ sơ năng lực cần thể hiện được tên công ty, logo công ty , slogan… trang bìa cuốn hồ sơ năng lực cần phải được thiết kế chuyên nghiệp thể hiện được ngành nghề lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp và đặc biệt cần phải đẹp mắt để thu hút sự chú ý của người đọc.

Trang thông tin pháp lý – giới thiệu công ty: trang đầu tiên cuốn hồ sơ năng lực cần phải giới thiệu về tên công ty địa chỉ và các thông tin pháp lý khác về công ty, trang giới thiệu là một đoạn văn nhỏ để giới thiệu tổng quan về công ty.

Lĩnh vực hoạt động: trang lĩnh vực hoạt động của cuốn hồ sơ năng lực cần giới thiệu về ngành nghề lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp

Tiềm năng phát triển: giới thiệu về tiềm lực phát triển của công ty thể hiện được khả năng phát triển lớn mạnh về sau

Năng lực tài chính: với trang này có thể đưa ra về doanh thu và lợi nhuận của vài nằm gần kề

Giới thiệu Cơ sở thiết bị và đội ngũ lao động: với mỗi cuốn hồ sơ năng lực thì cần thể hiện cơ sở thiêt bị và đội ngũ lao động sao cho phù hợp với các dự án đối với trang này thường gồm bẳng danh sách thiết bị và hình ảnh mình họa

Dự án tiêu biểu: trang dụ án tiêu biểu giới thiệu những dự án tiêu biểu của công ty

Ngoài ra cuốn hồ sơ năng lực còn nhiều những trang khác nhau, một cuốn hồ sơ năng lực được xây dựng nội dung tốt sẽ giúp cho người đọc cảm nhận về công ty lớn hơn và chuyên nghiệp hơn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN