Thiết kế

3 tiêu chí cho một logo tốt

Một đoạn trích đặt câu hỏi, “Điều gì làm cho một logo tốt?” Đó là khó trả lời bởi vì nó chạm đến mức rất nhiều về nhận thức và truyền thông. , Eric đã sàng lọc nó xuống...

Thiết kế hồ sơ năng lực

Profile (Hồ sơ năng lực) là tài liệu để giới thiệu về công ty, tổ chức hoặc cá nhân tới khách hàng.Với thiết kế, chất liệu, hình ảnh Thông qua Hồ sơ năng lực khách hàng có thể hiểu...