Engagement – một phương thức quảng cáo mới

Chúng tôi những người tại Wunderman – nhiều năm sau khi nghĩ ra và sáng tạo nên việc gọi là tiếp thị trực tiếp – đã tạo ra một chiều hướng mới cho quảng cáo trên toàn thế giới. Chúng tôi gọi đó là sự cam kết giữa người mua và người bán. Chúng tôi định nghĩa thuật ngữ như sau:

Engagement nghĩa là sự can dự của một người vào một việc gì đó, trái ngược với cách xa và độc lập với việc đó.

Engagement là một lời hứa mang hàm ý nghĩa vụ giữa các bên khi phải làm gì đó. Và không chỉ làm việc đó, mà phải tiếp tục làm việc đó với nhau. Nó có thể ở dưới dạng một sự thoả thuận, một bản hợp đồng, hay sự ràng buộc.

Engagement còn là một sự ràng buộc phải hành động trong hiện tại, trái ngược với một lời hứa mơ hồ cho tương lai. Engagement là cho hiện tại nhưng thường nối tiếp sang tương lai nếu được thực hiện tốt.

Engagement trong quảng cáo có thể được tăng cường và đạt được thông qua thông tin và có thể được thi hành thông qua tất các công cụ thông tin liên lạc đương thời. Engagement tồn tại như những thông tin tiềm ẩn đang chờ đợi thời cơ thích hợp, một chút phụ thuộc và cần thiết để phát huy. Trong thời đại này, thông tin như vậy có thể được chứa dưới dạng một khoang chứa di động nằm trong thiết bị cảm ứng PDA hoặc các công cụ tương tự và có thể được sinh ra, thay đổi, và làm sống dậy vào đúng thời cơ.

Engagement tạo ra nền tảng cho sự tương tác lâu dài giữa người quảng cáo và người tiêu thụ khi họ trải nghiệm sự trao đổi của những nhu cầu và phương tiện chung sẽ đi theo hướng nào. Sự cam kết sẽ sâu sắc hơn khi sự tương tác đó tăng lên về mặt cường độ và nội dung của nó.

Engagement được dùng như là cơ sở của khoang chứa thông tin khách hàng và có thể sản sinh ra tương tác theo thời gian ( một ví dụ điển hình là cách các công ty như Amazon và Microsoft tương tác với khách hàng).

Cam kết giữa người mua và người bán bắt đầu với một thời điểm tiếp xúc với nhau. Nó có thể là một cuộc bán hàng hay một cuộc khảo sát mà nếu được xây dựng tốt thì có thể biến thành một trải nghiệm dài lâu cho cả người mua và người bán.

Đó là một trải nghiệm hoặc một chuỗi trải nghiệm mà ta định nghĩa là engagement – hoặc ít nhất là tiềm năng để tạo ra nó.

Một khi cam kết, người mua và người bán đã thể hiện sự tin tưởng với nhau. Điều đó phải được duy trì bằng cách tiếp tục việc thông tin liên lạc và làm lợi cho nhau.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN